CITAS LITERARIAS.
“Un libro aberto é un cerebro que fala; pechado, un amigo que espera;olvidado, unha alma que perdoa; destruido, un corazón que chora”. Proverbio hindú